Pies w tramwaju Poznań

W Poznaniu od pewnego czasu pies może podróżować we wszystkich strefach A, B oraz C za darmo 🙂 Są jednak pewne warunki, które powinniśmy spełnić z naszym zwierzakiem w trakcie podróży tramwajem i autobusem. Informują o nich “Przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań od 1.01.2021 r.”

Ҥ 6

Dopuszcza się przewóz w pojazdach, z zastrzeżeniem § 7 i 8:
1) psów, pod warunkiem, że:
a) pies ma założony kaganiec,
b) pies jest trzymany na uwięzi (smyczy) przez pasażera mogącego utrzymać go
w miejscu,
c) posiada się szczelną torebkę na odchody psa,
d) pies jest oznakowany chipem lub tatuażem,
e) posiada się aktualne świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, paszport
z wpisem o szczepieniu albo identyfikator szczepienia, wydany przez
uprawnionego lekarza weterynarii,
f) w przypadku psów ras uznawanych za agresywne – posiada się zezwolenia na
utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;”

§ 7
1. Nieagresywne psy ras miniaturowych i małych oraz odpowiadające im miniaturowe
i małe mieszańce mogą być przewożone:
1) bez kagańca i uwięzi (smyczy) – na rękach pasażerów lub
2) bez kagańca – na kolanach pasażerów siedzących.

2. W razie przewozu psa w podręcznej klatce transportowej, zabezpieczonej przed
ucieczką zwierzęcia, § 6 pkt 1 lit a-c nie stosuje się.
3. W razie przewozu przez osobę niepełnosprawną psa asystującego § 6 pkt 1 lit a-c nie
stosuje się pod warunkiem, że:
1) pies asystujący zostanie wyposażony w specjalistyczną uprząż właściwą do
rodzaju niepełnosprawności pasażera i oznakowaną właściwym napisem;
2) pasażer ma certyfikat potwierdzający status psa asystującego.
4. Zwierzęta oraz klatki i pojemniki transportowe ze zwierzętami nie mogą być
umieszczane na siedzeniach

(Informacje pochodzą ze strony: https://www.ztm.poznan.pl/assets/Uploads/Przepisy-porzadkowe-od-1-stycznia-2021.pdf)