Pies w tramwaju i autobusie

W Poznaniu od pewnego czasu pies może podróżować we wszystkich strefach A, B oraz C za darmo :D Są jednak pewne warunki, które powinniśmy spełnić w trakcie jazdy z naszym zwierzakiem:

§ 19
Pasażer ma obowiązek nadzorowania w czasie przejazdu przewożonych przez siebie rzeczy i zwierząt domowych.

§ 21
Na miejscach przeznaczonych do siedzenia nie wolno umieszczać zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt domowych.

§ 22
1. Przewóz zabranych ze sobą przez pasażera rzeczy nie podlega opłacie. (Przy czym dotyczy to również zwierząt… Niefortunne określenie „rzecz”, ale cóż zrobić.)

§ 24
1. Postanowienia Regulaminu o przewozie rzeczy stosuje się odpowiednio do przewozu zwierząt domowych.
2. Zwierzęta domowe uciążliwe dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu itp.) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od pasażerów.
3. Psy mogą być przewożone, jeśli znajdują się na uwięzi i mają nałożony kaganiec.

(Informacje pochodzą ze strony http://www.ztm.poznan.pl/dokumenty/regulamin-przewozow/#23)

Z obowiązku jazdy w kagańcu zwolniony jest jednak pies przewodnik.

Naszych pasażerów informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 223 poz. 1463) osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania kagańca u psa przewodnika.

(Informacja pochodzi ze strony http://www.mpk.poznan.pl/bezpieczenstwo/pasazerowie/208-pasazerowie/1495-pies-przewodnik-bez-kaganca)